Arkitektens ord om parkhusene i Rosenvinge Park

Arkitekt Sondre Schou Hauger i Østavind Arkitekter forteller om tilnærmingen til de nye parkhusene med 50 leiligheter i Rosenvinge Park.

Nært til handel og kommunikasjon, med Lilleeng Helsepark og restaurant Ro som nærmeste naboer, og midt i et flott grøntområde er Rosenvinge Park et innholdsrikt og fremtidsrettet boligområde i Moss.

Felt 2b er en del av en større utbygging på Rosenvinge Park og består av to parkhus på hhv. 5 og 6 etasjer med underliggende parkeringskjeller. Parkhusene er plassert i randsonen av parken. Dette grepet gir gode dagslysforhold og utsikt fra samtlige leiligheter samtidig som parken opprettholdes mest mulig intakt.

Vår intensjon har vært å skape moderne, lyse og funksjonelle leiligheter i grønne omgivelser. I Rosenvinge Park skal man kunne bo moderne og privat, med møteplasser som gir rom for sosiale aktiviteter.

 

Se videoreportasje: Arkitektene om hvordan de har jobbet frem de nye parkhusene

arkitekt_ostavind

Det er fokusert på at både leiligheter og fellesarealer utføres i materialer av god kvalitet.Byggene er kledd med trekledning i mørk farge der varierte panelbredder oppdelt i bånd gir byggene karakter. Store glassflater gjør hver enkelt leilighet åpen og luftig. Ut mot balkongene går vindusflatene ned til gulv. Dette er med på å viske ut skillet mellom ute og inne samtidig som det får rommene til å virke større.

Byggene trappes ned fra nordøst mot sørvest i tilsvarende spredning som byggene i tidligere byggetrinn. Hjørneleilighetene har store balkonger som er utformet med delvis inntrukket yttervegg og delvis utkraging. Dette gir gode utsikt- og solforhold på balkongene samtidig som det er med på å skape liv i fasaden.

De to parkhusene danner et semioffentlig adkomstområde mellom byggene. Gjennomtenkt opparbeidelse av utomhusarealet og inngangsparti med innslag av trespiler på vegg og tak skaper en flott adkomst til byggene.

Se plantegningene, utomhusplan og mye mer i prospektet for parkhus 1 og 2 i Rosenvinge Park her!